ads

ads

ads ads

@rwandatoday, Amamaza hano +250 788 625 932...

Ese wari uziko Imana inezezwa n’ iterambere ryawe? SOMA INKURU IRAMBUYE

by FRATERNE MUDATINYA 1 January. 2020 @rwandatoday 14K Views


01012020113538DSC_3098.jpg
ADVERTISEMENT


Soma: Ibyahishuwe 4

Ibintu byose yabiremye kugira ngo biyinezeze......( kandi mu byo yaremye ni byinshi harimo kugira intsinzi kwawe).

Amategeko y’Imana yashizweho kugira ngo atume tugira ibitekerezo bizima kubera ko Imana nayo igira ibitekerezo bizima (byiza).Bityo tubashe kubana  nayo mu bwami bwayo mu nzira y’ ibitekerezo bye tukiri mu mubiri.

Niba ushaka kugira umwaka mushya:
Udasanzwe, w’ibitangaza n'uw’ibisubizo by’ibibazo byawe usabwa kugira ubwami bw'Imana mu bitekerezo byawe Kubera ko abantu bagira ubwo bwami mu bitekerezo byabo bandika amateka. Dore ko abantu bagira ubwo bwami mu bitekerezo byabo ibintu byabo bikabageraho ari ibitangaza, Nabo ntibamenya uko besheje imihigo kubera ko biba mubitangaza.

Iyo  wihaye  intego 5 mu mwaka mushya,  bigera mu myaka 30 iyo myaka ijya gushira, Imana ibashoboza izindi 5 batateganyaga  zikikuba kabiri ( Double).
ADVERTISEMENT

Kugira ngo ubashe kugera ku ntego wiyemeje dore ibintu bigusaba:

• Kugira ubwami bw’Imana mu bitekerezo byawe. Kuko umwami aba ari ( Tout Puissant).
•kugira gahunda mu buzima bwawe
• kuba uri umuntu ushobora gutera intambwe ijya imbere byihuta  nubwo uba  ubona ibyo muhanganye nabyo biba biteye ubwoba 
• kuba ushobora kutarangazwa no gutera umugongo ibintu biboneka ko nta bwenge burimo, ibintu bikorwa n’ abantu badafite ubwami bw’Imana mu bitekerezo byabo.
• kuba uri umuntu wishakamo ubushobozi kandi ukumva ko ushoboye kuko uba ufite ijambo ry’Imana ishobora byose kandi ushoboza abantu bayo byose.

Uyu munsi wa mbere  w’umwaka mushya nkomeje ku guteramo imbaraga zo  gutera umugongo ibyahise byose byagenze uko utabishaka. 

Reka rero dutere intambwe itujyana:

• ku munsi w’ejo w’umwaka mushya.
• utujyana mu ntego twiyemeje muri uyu mwaka.
•Itujyana mu ntego twiyemeje yo mu mwaka 30 iri mbere.

UMUNSI W’ EJO , MURI UYU MWAKA NDETSE NO MU MYAKA
MIRONGO ITATU NI IBISUBIZO BYITERAMBERE RYACU MU BURYO BWO MU MWUKA NDETSE NO MU BURYO BW’UMUBIRI.

Imana izatwishimire muri ibyo bihe byose ndetse no mu izina rya Yesu Kristo...!  Vuga uti«  Amen «  niba ubyakiriye neza cyane.


Imana iduhe umugisha.


Iri jambo ry'Imana muritegurirwa kandi mukarigezwaho na Rev. NIBINTIJE Eustache umuyobozi wa "Nibintije Evangelical Ministries International (NEMI)" aho mushobora no kumwandikira kuri email ye kugira ngo abagezeho ibyigisho bitandukanye atiyo: [email protected] cyangwa se kubakoresha WhatsApp bakamwandikira kuri nimero ye ikurikira: +14123265034.

ADVERTISEMENT
Mountains
ADVERTISEMENT


Avatar

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!

Facebook Comments


VIDEO

FACEBOOK


Our main page @Rwandatoday.rw loves your style! We are looking for ladies just like you to feature this winter in our collection! Check out my link and lets chat about getting you featured

TWITTER

ADS
ads

Kwamamaza
Contact

Join Us

Links