ads

ads

ads ads

@rwandatoday, Amamaza hano +250 788 625 932...

Mu muco wa kera gukuna byabaga ari umuco kubakobwa bose, Ese ni izihe nyungu bifite? bikorwa gute? BISOME HANO

by Edouard Nsengiyumva 1 June. 2019 @rwandatoday 31K Views


01062019065210arton1043.jpg
ADVERTISEMENT


Gukuna gukorwa n’abakobwa bo mu Rwanda bakinjira mu bwangavu bakoresheje ibikunisho aribyo mizi y’ibiti n’amababi byabugenewe, ibyo ngo bikaba bituma batababara cyangwa ngo bokerwe nkuko Ikinyamakuru “The New Scientist” cyanditse inkuru ku gukuna kibivuga.

Ngo iryo kuna rituma bashobora kugira imishino ireshya nibura na 5cm, Abashakashatsi Marian Koster na Liza Price Bo muri Universite ya Wageningenmu mu Buholandi babajije abagore 11 n’abagabo 2 mu Rwanda ku byerekeranye n’ibyo gukuna.

Bavuga ko abagabo n’abagore babajije bababwiye ko abagore b’abanyarwandakazi bashobora gusohora kurenze kunyara udukari duke iyo ubusanzwe abagore basohoye.
ADVERTISEMENT

Ababajijwe bavuze ko imishino ifite akamaro kanini mu gutuma umugore aryoherwa n’igitsina no gusohora kunyara.

Ubushakashatsi bwakozwe n’inzobere z’agashami ka Loni gashinzwe iby’ubuzima (OMS) bugaragaza ko gukuna ntaho bitandukaniye no kwangiza igitsina ukigira uko kitaremwe (genital mutilation) ariko abakoze ubushakashatsi ku gukuna mu Rwanda aribo Marian Koster na Liza Price bo bakavuga ko Umuryango w’Ubuzima ku isi ugomba guhindura uko ubona gukuna ahubwo ukabyita “guhindura imiterere y’igitsina”(genital modification).

Abashakashatsi bahamya ko gukuna ari kimwe bikorwa by’umuco bidafite icyo bibangamiyeho abagore n’ubusugire bwabo.Abakoze iki gikorwa bo bakemeza ko ntacyo kibatwaye ahubwo ko ari kimwe mu bibafasha kwishima no kunezeza abagabo babo mu gihe cy’imibonano mpuzabitsina.

Ese Gukuna (Guca imyeyo) ni iki ?

Ni umuhango wa gikobwa ugamije kumutegura kuba umugore ubereye umugabo, hari n’ababishyira mu rwenya ngo ”nyiranaka yaryoshya inzoga”.Uyu muhango utangira umukobwa ari umwangavu w’imyaka 13-18 kuko umubiri uba utarakomera atarajya mu mihango ya gikobwa.

Uko amajyambere yihutana n’imirire myiza usanga hari abana bajya mu mihango bafite imyaka 9-10, byaba byiza ba nyina wabo na ba nyirasenge, bakuru babo ndetse n’abandi bafite inshingano zo kurera abana, babaganiriza ubuzima bw’imyororokere bakiri bato.Ba nyina w’abana mu miryango myinshi usanga batinya kubibaganiriza , bagahitamo kubateza abo bandi bavuzwe hejuru , ubwo uwo bishobokeye nyine na nyina yabimuganiriza!

Mu gihe cyo ha mbere uwo muhango wakundaga kubera mu gasozi nko mu gashyamba abakobwa bitwaje kujya guca imyeyo” ntekereza ko ari naho havuye iyo mvugo”, ko uwakunnye byitwa ko yaciye imyeyo, bakitwaza kujya guca ubwatsi, gutashya inkwi, kujya mu rubohero, n’ibindi….

Amajyambere arihuta cyane ku buryo bitakiri ngombwa kwikora mu ikipe y’abakobwa ngo mugiye guca imyeyo; na cyane ko hateye iya ruzungu, ngo ugiye gutashya, kandi mukoresha amashyiga ya ruzungu.Upfa kuba ufite ibikunisho byawe, wanabikorera mu rugo mu cyumba uraramo cyangwa n’ahandi uba warateguriye icyo gikorwa.Ni umuhango ugomba kubahwa ukanubahirizwa; si byiza ko buri wese amenya icyo uhugiyeho, icyangombwa ni uko uba witegurira ibyishimo n’umunezero birambye.

Ibikunisho: Intobo z’ibitoborwa, amavuta y’inka (niyo yaba adakuze), akatsi bita gutwi kumwe, agati bita umukonora (utubabi twako),…..

Ese bakuna bate?

Ufata intobo z’ibitoborwa ukazotsa (uzivumbika mu gicaniro), zamara gushya ugakuramo ubuhwa bwazo ukavanga n’amavuta y’inka mu kantu gafite isuku (niyo wakwifashisha icupa ryashizemo amavuta ya gikotori) Ushobora no gukoresha kimwe muri biriya byatsi bivanze n’amavuta y’inka!

Mu gihe ibyo byatsi cyangwa ibimera bitabashije kuboneka ukoresha amavuta y’inka akuze ukayakoresha mu gitondo kare na nimugoroba abandi basinziriye.Ni ngombwa gukorera icyo gice isuku kugirango hatagira indi mpumuro yumvikana mu gihe hari uwo utambutseho!

Uko bikorwa:

Wicaza ikibuno hasi, ugashinga ibirenge ku buryo amavi ashobora kugera ku ntugu zombi, ukanyuza amaboko munsi y’ibibero ufite rwa ruvange rw’ibyo ukunisha cyangwa se amavuta y’inka akuze (iyo ari intangiriro), ukuboko kumwe gukurura umushino biteganye kaba kakiri gato kakagenda gakura uko uhataho ukuna.

Ukururira rimwe ujyana hasi, mu ntangiriro birababaza ndetse rimwe na rimwe ukumva wabireka, ari nayo mpamvu abakobwa bakunira hamwe barenze umwe kugirango batizanye umurindi.Iyo umaze kugira umushino ufatika, Ugeraho ugakuna utazura umushino mu bugari bwawo kugirango biwuhe ishusho yo kuba mugari, kugeza ugwije” imyugariro”.

Mu gihe bakuna ari benshi buri wese aba afite ibikunisho bye, cyaraziraga guha undi ku bikunisho wizaniye ngo aba agutwaye imishino ndetse akagutanga no kugwiza bikakuzinga. Cyokora ariko mwashoboraga gufashanya babiri babiri umwe agakuna mugenzi we ku mpungenge zo gutinya kwibabaza.Iyo ukurura ucunganwa no kutarenza urugingo rwa kabiri rwa musumbazose cm 6-7, hari n’abanezezwa no gukuna akarurenza aribyo byitwa “gukuna ibiziriko” cyangwa se “imijabamabyi”.

ADVERTISEMENT
Mountains
ADVERTISEMENT


Avatar

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!

Facebook Comments


VIDEO

Nature
by : RWANDATODAY EDITORIAL 20 October, 2019
FACEBOOK


Our main page @Rwandatoday.rw loves your style! We are looking for ladies just like you to feature this winter in our collection! Check out my link and lets chat about getting you featured

TWITTER

ADS
ads

Kwamamaza
Contact

Join Us

Links